Administration

Oftast när vi arbetar idag så är det med digital bokföring det har sin grund i att vi inte längre orakr med den fysiska biten när det kommer till att bära pärmar och att stapla högar av kvitton i gamla skokartonger. Vi har flera gånger varit nära att inte få ihop bokföringen för underlag hade försvunnit för att sedan dyka upp på någons skrivbord. Det är en lättnade att gå över till digital bokföring, om inte än på tiden så att säga. Vi får också en hel del tid över numera att faktiskt ta hand om och göra våra kontoanalyser. Det är flera som undrar vad vi gör för att hantera det elektroniska flödena vi skapat och då bistår vi såklart med hjälp.

In i framtiden med digital bokföring

Vi får se om det blir så att vi kanske inte längre hinner med att arbeta med vårt nya digitala bokföringssätt. Det är bara tiden som kan berätta om våra arkiv kommer att hålla. Om alla slängda pärmar lönade sig och att vårt ekonomisystem orkar leta bland alla filer.

Nya faktureringsprogram och rutiner

Det är oftast så att vi kan få till allt fler rutiner för faktureringsprogram och det går hand i hand med att allting ska ske digital även fakutreringen. För att stärka upp IT-iunfrastrukturen har vi sett till att allting ska ha sin utgångspunkt i det digital och att analogt ska vara motpolen. Det ska vara lite konstigt att köra analogt. Hitintills har det gått mycket bra och vi har haft flera bra möten där processerna har ritats om för att stödja ett digitalt tankesätt. Det är mer än bara bokföringen som blir digital det är också allting som har med telefonisterna som flyttat in och blivit mer åt det digital hållet.

Alltsomoftast är det inte medarbetaren som håller i taktpinnen, men nu när det gäller att digitalisera så är det hela grejen. Flera grupperna har samlat kring konceptet digital bokföring och digital fakturering. Båpde grupperna har arbetet parellet för att kommer framåt med processerna. Det kommer att bli nästintill dubbelt så effektivt, och personalen den kommer att omplaceras och behövs på helt nya ställen.

 

 

Digitaliseringen

Så här i efterhand kan vi säga att vår digitialisering gett oss 4 årsarbetskrafter extra att sätta på att arbete utåt och offensivt. Vår digitala bokföring har minskat avstämningsproblemen med ca 26% och vi har gått till att ha mindre än 11 kundfordingar aktiva i snitt. Allt tack vare att det digitalisering som genomförts.