Låna pengar snabbt

För i tiden behövde du vänta på att få din taxerade inkomst inläst och registrerad. När allting hade gjort i ordning fanns allting redo hos Skatteverket, då fick också bankernas stordatorsystem tillgång till uppgifterna. När de fanns i systemet var det fritt fram att gå till banken och påbörja en ansökningsprocess. Låna pengar snabbt var för många en dröm som skulle vara lätta att uppfylla om bara bankerna hade hängt med. Problemet var alltid att det behov som gjorde att en privatperson behövde låna pengar alltid uppstod snabbare än förmågan att få det utbetalt. Det i sig är ett problem då det är av största vikt att det för kunden går fort att låna. Det ska också vara lätt för kunden, och med banken närmast medeltid ansökningsprocesser så gjorde det att kreditmarknaden rörde sig långsamt. Att låna var inte lika accepterat som det är idag. När snabba små lån gjorde sin entré på marknaden började de stora aktörerna att vakna. Det som krävdes var att de faktiskt gjorde nytta på mer än ett ställe. Det fina med att marknaden pressade på var att den banade väg för den digitalisering som öppnat upp för snabba lån.

Digitaliseringen leder till snabba pengar

När en identifiering av bankkunden blev enkel att säkerställa via bankID så fullkomligt exploderade tjänsterna där en digital ansökan kund göras. Flera olika aktörer började bygga sajter som använde sig av bakid för att kunna jämföra flera banker och på så vis få in flera offerter snabbt. Det gick också att genomföra och göra olika sorters budgivning för att hitta den bästa räntan. Tiden det tar att få ett lån utbetalt har minskat från hela tre veckor till i vissa fall samma dag. Det har också varit en stor del att kunna jämföra räntor genom en tredje part och på så sätt få låna pengar snabbt för att kunna fylla de behovet dit pengarna ska användas.